Recent content by bangsannippon

 1. B

  Ah, biết rồi, nghe giang hồ đồn em có bài viết hay lắm ý

  Ah, biết rồi, nghe giang hồ đồn em có bài viết hay lắm ý
 2. B

  Đằng ý đăng ảnh mà chưa được phép của tác giả nha, phải đòi tiền bản quyền đã

  Đằng ý đăng ảnh mà chưa được phép của tác giả nha, phải đòi tiền bản quyền đã
 3. B

  Tháng 6/2009: Fanwave's Ai Đồ, Ka Ra Ô Tay đê!!

  Tiện thể đăng ký đôi bài: " Người đàn ông không cần đàn bà" đo là bài hát, nhưng ở ngoài thi ...hic I need. Bài hai: "Bởi vì đam mê" khăckhawcj
 4. B

  Tháng 6/2009: Fanwave's Ai Đồ, Ka Ra Ô Tay đê!!

  Oke đê, Đào Tấn được đậy, vui là chính, hát là chủ yếu ý mà
Top