Comet

Thulu

Đi lang thang
Website
http://360.yahoo.com/thul_266
Location
Trên mây
Tên của bạn
Comet
Quốc gia
Vietnam
Cầm tinh con
dan
Giới tính
bimat
Occupation
Thất nghiệp

Signature

Hãy cứ vui như mọi ngày
Nhìn người đi như mây vô danh...

Following

Followers

Trophies

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top