LeDuy
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    Cưng ui!!!
    Khi viết, em chọn màu gì cũng được, trừ màu đỏ nhé! Màu đỏ chỉ dành cho admin thui cưng ạ! Mừ sao ko đi Thung Nai với cả nhà thía em??? Vắng em thấy thằng béo bùn chít đi được ý!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top