Quẳng Gánh Lo Đi

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    :( Hic! Khi nào anh ra HN anh? Em định tổ chức vào T4 với nhà mình, T5 với gia đình và T6 với bạn bè. T6 cũng giờ đó anh đến Trịnh Ca với em nhé :) Thanks anh :x
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top