Rose

Đến từ nơi có huyền thoại Hồ Núi Cốc

Nếu được đi du lịch và khám phá thì thật tuyệt vời
Location
bí mật
Tên của bạn
Rose
Quốc gia
Vietnam
Cầm tinh con
ty
Giới tính
nu
Occupation
Quản lý đào tạo

Signature

Hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn; chúng sẽ trở thành lời nói.
Hãy chú ý đến lời nói của bạn; chúng sẽ trở thành hành động.
Hãy chú ý đến hành động của bạn; chúng sẽ trở thành thói quen.
Hãy chú ý đến thói quen của bạn; chúng sẽ trở thành tính cách.
Hãy chú ý đến tính cách của bạn; chúng sẽ trở thành số phận của bạn.​
The end

Followers

Trophies

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top