Search results

  1. D

    Văn học cổ điển

    Đã từng một thời say mê với mảng văn học cổ điển Pháp, đã từng lùng bằng được những tác phẩm của tác gia Alexandre Dumas. Đã từng phiêu trong những cuộc hành trình của bốn chàng lính ngự lâm quân pháo thủ trong bộ "Ba Chàng Lính Ngự Lâm" với câu nói nổi tiếng "Một người vì mọi ngươì. Mọi người...
  2. D

    Nơi thời gian dừng lại -d'Artagnan -

    Cả giờ đồng hồ ngồi nghe Trần Mạnh Tuấn chơi sax, mà chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn gì. Nhớ đến một bài thơ của Bình Nguyên Trang có câu "Ước mình như một cái cây. Bật chồi non để tự tha thứ" mà rồi có nhớ tên bài thơ ấy là gì đâu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Thế là mâu...
Top