Search results

  1. Pride and Prejudice

    Quỹ từ thiện - Cả nhà cùng cho ý kiến nhé!

    Kính thưa toàn thể các thành viên trong và ngoài gia đình Fanwave! Em xin đưa ra ý tưởng nho nhỏ để các ace cùng đóng góp: Em văn dốt bình thường, chữ đánh máy nên không nát :D, nên đi thẳng vào vấn đề luôn: Nhân dịp trong nhà chúng ta có bạn Shi Huế và Linh Chi có chuyến đi Huế với mục...
  2. Pride and Prejudice

    Mớ hỗn độn hay còn gọi là Tả phí lù -Pride and Prejudice-

    Hôm nay là ngày 26, nếu đem chia đôi thì ra là ngày 13. Đúng rội Hôm nay là thứ 3, nếu đem nhân đôi là thứ 6. Cũng đúng. Mà nhớ là hồi đi học, thầy bảo nhân và chia với cùng 1 số thì kết quả không thay đổi, suy rộng ra: Nếu đem thứ 3 ngày 26 (tức hôm nay) mà đem nhân và chia cho 2 thì sẽ ra...
Top