Search results

  1. dungsoa3

    Cô Tô T7.2011

    Sau khi lên Hải Đăng ngắm toàn cảnh Coto từ trên cao, bọn em tiếp tục lên đường đến Bãi Vàn Chải - bãi biển tạo cảm hứng cho bọn em sáng tác những tên đảo có thể sẽ được phát hiện: Bãi Chanh tây của em Mèo Béo, bãi Bún Riêu của em Phương và bãi Dứa, bãi Xoài, bãi Ổi, bãi Sầu Riêng ... :D Đường...
Top