TÌm bạn đi gấp tối nay

Status
Not open for further replies.

quynhhuong0106

Hương xinh tung tăng
Tuyển ôm đi gấp tối nay
Ngày 0 - Tối thứ sáu 16/9: Hà Nội - Nghĩa Lộ (200km). (Cố mà chạy, không thì nghỉ ở Thu Cúc hoặc Ba Khe cũng ok)
Ngày 1: - Thứ bảy: 17/9: Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Mù thấp - Mù Cao - Tàng Ghềnh - Xím Vàn - Tà Xùa - Bắc Yên. Sớm thì vào Hồng Ngài (quê của Mỷ) chơi.
Ngày 2: Bắc Yên - Phù Yên - ngã 3 Gia Phù - phà Vạn Yên - Mộc Châu - Hà Nội.
MỌi người có ai đi thì liên hệ Hương xinh Tung tăng 0985 119 598 hoặc http://ttvnol.com/f_233/1377591
 
Tuyển ôm đi gấp tối nay
Ngày 0 - Tối thứ sáu 16/9: Hà Nội - Nghĩa Lộ (200km). (Cố mà chạy, không thì nghỉ ở Thu Cúc hoặc Ba Khe cũng ok)
Ngày 1: - Thứ bảy: 17/9: Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Mù thấp - Mù Cao - Tàng Ghềnh - Xím Vàn - Tà Xùa - Bắc Yên. Sớm thì vào Hồng Ngài (quê của Mỷ) chơi.
Ngày 2: Bắc Yên - Phù Yên - ngã 3 Gia Phù - phà Vạn Yên - Mộc Châu - Hà Nội.
MỌi người có ai đi thì liên hệ Hương xinh Tung tăng 0985 119 598 hoặc http://ttvnol.com/f_233/1377591

Ơ đánh lẻ à hay là tuyển ôm cho bạn. Mà Bé Mõ k đi sao
 
Status
Not open for further replies.
Top