Tình nguyện lên Hang Chú của các bác bên AUTOFUN

Nhà mình cử vài ae đi cùng đê, có gì tiền trạm vụ Trung Thu luôn.

Cung Bắc Yên này cảnh còn hoang sơ và thích lắm, k thua kém gì cung Tây Yên Bái đâu; nhưng an ninh hơn nhiều.
 
Top