ain't _no_sunshine

Profile posts Latest activity Postings About

  • anh ui hom trc a nhếch cũng có nói với em rùi, nhưng em nghĩ là em ko làm đươc ah :( Em nghĩ a nhếch là ng phù hợp nhứt ( vì nàng ý tự tin lại cũng quen nói chuyện trc đám đông)có điều nàng ý lo đi thì ko bảo kê được hội nhà mịnh Em thì nghĩ a nhếch cứ làm MC , nhà mình sẽ bảo ban nhau :)
    Anh đang muốn nhờ em 1 việc . Vụ ĐH box Du lịch đang thiếu MC nữ, tuyển mãi vẫn chưa được, ko bít em có hào hứng với vụ này ko? AE kết hợp làm rạng danh nhà FW lun, ok???
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top