vit

Nhắng nhít, nhí nhố, nh... nh...

Ăn, chơi, pâu, abc... xyz...
Location
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Tên của bạn
Vịt mà
Quốc gia
Vietnam
Giới tính
bimat
Occupation
Việc mà ai cũng biết là việc j :d

Signature

Thêm một chút yêu đời cho ... đời thêm tươi đẹp

Following

Followers

Trophies

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top