Ngày hè tháng 6, đi đâu, đi đâu???

Chúng ta sẽ đi đâu trong cuối tháng 6?

 • Quan Lạn + Camping , khoảng 400 - 500k

  Votes: 4 33.3%
 • Cát Bà + Kayak + Camping, khoảng 400 - 500k

  Votes: 7 58.3%
 • Cô Tô, hơi đắt, khoảng 700 - 800k

  Votes: 1 8.3%

 • Total voters
  12
Status
Not open for further replies.

MePet

Phiêu trong đam mê
Sắp tới cuối tuần có 1 chuyến đi Huế!
A Nhếch có topic kêu gào ở nhưng chuyến đi riêng rồi đấy bác!
 
Status
Not open for further replies.
Top